Kết quả tìm kiếm

  1. anphatglass

    Cách học kế toán

    Các anh chị nào có công thức dễ hơn và thực chiến hơn không ạ? Đặc biệt cho dân ngoại đạo dễ hiểu?
  2. anphatglass

    Nhờ giải đáp: Hiểu đúng nghĩa về VAT khi mua xe

    Mình chào các bạn! Thực chất mìn không phải là dân kế toán, nhưng có cổ phần trong doanh nghiệp (Doanh nghiệp mình làm về khung nhôm kính). Trong quá trình hoạt động đến nay bên mình mỗi năm nộp thuế giá trị gia tăng khoảng 60 triệu. Nay công ty mình muốn mua xe ô tô để đưa vào khấu hao công ty...
Top