Kết quả tìm kiếm

  1. N

    kế toán tài sản cố định

    cho em hỏi trong kế toán tài sản cố định, tài khoản 214 khi trích khấu hao qua tài khoản 627,641,642 là hao mòn thời điểm hay hao mòn lũy kế?mong anh chị giúp em .cảm ơn nhiều
Top