Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

    Hi bạn Lucky. Mình đang gặp tình huống này: mình vào phần báo cáo bán ra thì hoá đơn đó (vd là 123) vẫn hiện lên thành tiền và thuế bán ra. Nhưng khi mình tick vào hoá đơn đó để sửa thì trắng trơn (như kiểu đã xoá). Ai sửa giúp mình với
Top