Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Chuyên gia tình cảm cũng bó tay

    Một phụ nữ gọi điện hỏi chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng: - Ông có thể giúp tôi được không? Paul rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Chắc chắn chúng tôi sinh ra là để cho nhau và chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Vị chuyên gia nói: - Thú thật tôi không thấy có vấn đề rắc rối gì cần...
Top