Kết quả tìm kiếm

 1. T

  nút xóa và một nút sửa dữ liệu

  lọc dữ liệu Nhân tiện cho em hỏi: em có 1 bảng gồm có: mã sinh viên, tên SV, địa chỉ ...và mã khoa là khoá ngoài liên kết với bảng Khoa (mã khoa, tên khoa). Bây giờ em muốn tạo 1 form gồm có 1 combo box và 1 listbox. Combo box thì được truy vấn đến bảng Khoa còn listbox thì được truy vấn đến...
 2. T

  nút xóa và một nút sửa dữ liệu

  Tạo form để mở file word Cám ơn bác nhé, em đã làm được rồi. Bác hộ em 1 vấn đề khác nhe: Bây giờ em muốn tạo 1 form gồm 1 textbox để đánh đường dẫn vào và 1 nút cmdmo. Khi em đánh 1 đường dẫn tới 1 file word trên textbox và bấm nút cmdmo kia thì chương trình sẽ mở ra 1 file tương ứng với yêu...
 3. T

  nút xóa và một nút sửa dữ liệu

  có ai làm tốt về access không tôi mới học access tôi muốn hỏi như thế này tôi đang làm một form nhập dữ liệu tôi muốn tạo một nút xóa và một nút xửa dữ liệu nhưng khi làm tôi chỉ xóa hoặc xửa được bản nghi đầu tiên tôi muốn khi mình chọn trên litsbox thì record được chọn sẽ được xửa hoặc xóa...
Top