Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Miễn giảm thuế Xuất khẩu

    Các Pác xin mách giùm: Thuế Xuất khẩu và thuế GTGT Palet gỗ rừng trồng ưu đãi 0% được quy định ở văn bản nào? Nếu Pác nào có sẵn xin chuyển giùm theo địa chỉ: kimvanthin@gmail.com Xin trân trọng cảm ơn!
  2. K

    Thuế TNDN giảm 30%

    Các bạn ơi : giúp mình kê khai QT thuế TNDN năm 2009 phần được giảm 30% (theo QĐ30) phần mềm HTKK 2.5.1 thì khai ở phụ lục nào? Cảm ơn các bạn nhiều.
Top