Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Phần mềm UNESCO Accounting

    Ðề: Phần mềm UNESCO Accounting Minh cũng đang dùng phần mền này,mình thấy rất tốt đấy. Nhưng chỉ dùng ở Cty Thôi. Mình Đang là SV,Giờ chưa có đủ t để mua bản quyến SD, anh (Chị) nào có lòng tốt, thương đồng nghiệp trong lúc còn đang khó khăn thì cho mình xin về để dùng. (Mình muốn tìm hiểu kỹ...
Top