Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hach toán doanh thu cho thuê thiết bị

    Ðề: Hach toán doanh thu cho thuê thiết bị Chào các anh chị, Em là kế toán mới ra trường Em cũng có trường hợp tương tự. Em hỏi công ty em đăng ký 2 ngành nghề: kinh doanh sắt thép ( ngành nghề chính) và môi giới Khi nhận được tiền hoa hồng môi giới em hạch toán vào tk nào?. nhận được tiền là...
  2. T

    Hạch toán tiền hoa hồng

    Ðề: Hạch toán tiền hoa hồng Chào các anh chị, Em cũng có trường hợp tương tự. Em hỏi công ty em đăng ký 2 ngành nghề: kinh doanh sắt thép ( ngành nghề chính) và môi giới Khi nhận được tiền hoa hồng môi giới em hạch toán vào tk nào?. nhận được tiền là xuất hóa đơn liền hay chỉ cần xuất hóa...
Top