Kết quả tìm kiếm

 1. S

  [HELP] Bài tập kế toán quốc tế sử dụng IFRS 15 giải quyết hợp đồng

  Chào các anh/chị kế toán, em là sinh viên ngành kế toán và trường mới có môn Kế toán quốc tế này, chưa có giáo trình và học rất khó hiểu. Em có bài tập như sau, và vẫn chưa hiểu hợp đồng bài tập này có vấn đề gì để giải quyết. Mong các anh/chị đã đang và chuẩn bị học và làm kế toán quốc tế có...
 2. S

  Vấn đề về Kế toán Quốc tế

  Chào các anh/chị kế toán, em là sinh viên ngành kế toán và trường mới có môn Kế toán quốc tế này, chưa có giáo trình và học rất khó hiểu. Em có bài tập như sau, và vẫn chưa hiểu hợp đồng bài tập này có vấn đề gì để giải quyết. Mong các anh/chị đã đang và chuẩn bị học và làm kế toán quốc tế có...
 3. S

  Vấn đề về Kế toán Quốc tế

  Chào các anh/chị kế toán, em là sinh viên ngành kế toán và trường mới có môn Kế toán quốc tế này, chưa có giáo trình và học rất khó hiểu. Em có bài tập như sau, và vẫn chưa hiểu hợp đồng bài tập này có vấn đề gì để giải quyết. Mong các anh/chị đã đang và chuẩn bị học và làm kế toán quốc tế có...
Top