Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Xử lý thuế GTGT đầu vào của dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế??

    Các ace cho em hỏi trường hợp này với ạ. Cty e làm nha khoa nên có 2 loại thuế suất: ko chịu thuế và 10%. Năm 2018 em mua TSCĐ nhưng năm đó chỉ xuất HĐ ko chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào được kết chuyển hết sang chi phí. Đến năm 2019 CTy e lại xuất cả HĐ GTGT 10, tuy nhiên phần thuế GTGT của đầu...
Top