Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

    Anh chị cho em hỏi: Cách xử lý số dư cho phần khấu hao (chạy tự động PM Fast) Ví dụ: 1 tài sản, đến 31/01/2020 là hết khấu hao, nhưng do trị giá phân bổ hàng tháng rất lẻ. Nên hết kỳ KH vẫn bị tòi ra vài đồng. Anh/chị chỉ giúp em cách xử lý cho hết số dư lẻ này với ạ. Xin cảm ơn!
Top