Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    khóa phím shift trong access

    Có bạn nào đã từng thử cho tôi hỏi: Sao tôi dùng lệnh này để khóa phím shift trên Access 2016 nhưng vẫn không chặn được vậy. ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, False Tôi tham khảo ở đây: http://danketoan.com/threads/lap-trinh-bao-mat-co-so-du-lieu-access.611/ và ở đây nữa...
Top