Kết quả tìm kiếm

 1. D

  giúp em với ạ

  Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp 5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh...
 2. D

  giúp em với ạ

  Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp 5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh...
 3. D

  giúp em với ạ

  . Nhận góp vốn bằng một TSCĐ vô hình, giá trị còn lại của tài sản do bên góp vốn cung cấp là 250tr, giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá là 220tr. Chi phí liên quan trước khi đưa tài sản vào sử dụng thanh toán bằng tiền mặt là 1,5 triệu. định khoản tính nguyên giá ạ
 4. D

  Nguyên giá và định khoản

  . Nhận góp vốn bằng một TSCĐ vô hình, giá trị còn lại của tài sản do bên góp vốn cung cấp là 250tr, giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá là 220tr. Chi phí liên quan trước khi đưa tài sản vào sử dụng thanh toán bằng tiền mặt là 1,5 triệu.
Top