Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Truyền tham số từ form vào query trong access project

    Ðề: Truyền tham số từ form vào query trong access project Anh phatnq2002 có thể hướng dẫn em chi tiết cách làm này. Em cảm ơn anh.
  2. D

    Truyền tham số từ form vào query trong access project

    Chào các anh chị. Anh chị nào biết cách truyền tham số từ form vào query(store procedure) giúp em với? Cảm ơn
Top