Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Làm sao cập nhật dự liệu từ report vào table

  mọi người giúp với, mình rối quá.
 2. H

  Làm sao cập nhật dự liệu từ report vào table

  Mình có 2 Table: HOCSINH(MAHS,MALOP,HOTEN,...);HOCPHI(MAPHIEU,MAHS,MALOP,....) mình thiết kế 1 report để in biên nhận thu tiền cho từng HS theo MAHS, Mọi người hãy giúp mình cách cập nhật dữ liệu vào table HOCPHI mỗi khi mình gọi lệnh in 1 biên nhận.
 3. H

  Giáo trình MS Access 2000 bằng tiếng việt

  Mình có 2 bảng: HOCSINH, HOCPHI, Mình thiết kế 1 báo cáo để in BIÊN NHẬN có số phiếu tăng tự động( đã thiết kế được rồi), sau khi in xong mình muốn cập nhật vào bảng HOCPHI thì phải làm sao? có bạn nào có k.n chỉ với, cám ơn nhiều.
 4. H

  mình muốn cập nhật dữ liệu sau khi in report vào trong Table

  à, mình có 2 bảng, HOCSINH, HOCPHI, mình thiết kế 1 biên nhận để in biên lai thu tiền với mã sốBIÊN NHẬN tăng lên tự động( mình làm rồi), sau khi in ra mình muốn cập nhật là học sinh đó đã đóng tiền rồi trong bảng HOCPHI
 5. H

  mình muốn cập nhật dữ liệu sau khi in report vào trong Table

  sau khi in biên nhận với số nhảy tự động mình muốn cập nhật dữ liệu vào bảng thì làm sao ạ?
 6. H

  mình thiết kế biên nhận thu tiền bên report

  sau khi in ra xong mình muốn cập nhật thông tin vào trong bảng THUTIEN thì phải làm sao?
Top