Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Điều chỉnh sai sót trên Báo cáo tài chính

    chào các anh chị! anh chị cho em hỏi tình huống này ạ: tháng 1/2010, cty chi tiền mặt cho chi phí tiếp khách ( tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp) là 20 triệu đồng, nhưng kế toán lại hạch toán nhầm thành mua tài sản cố định, khấu hao là 10%/ năm. yêu cầu: sai sót trên có ảnh hương gì đến...
Top