Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Phần mềm UNESCO Accounting

    Nếu gặp khó khăn khi dùng unesco accounting thì liên hệ mình nhé Thân. 0868 732 730 unesco512013@gmail.com
  2. P

    Phần mềm kế toán unesco

    Hiện tại tài sản này đã tồn tại trong danh mục tài sản rồi, nếu xóa bút toán đi rồi mà vẫn không mất tài sản trong danh mục thì chỉ còn cách mở dữ liệu lên để xóa đi thôi. nếu muốn nhập lại mà ko xóa tài sản thì phải đổi tên và số hiệu đi mới nhập lại được. Thân
Top