Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Giúp đỡ lấy dữ liệu từ 2 cột

    Hix mình chưa hiểu câu lệnh phía trên này lắm mong mọi người giúp đỡ.!
Top