Kết quả tìm kiếm

  1. L

    [Chia sẻ] Ebook Bộ Đề Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán&Kiểm Toán Từ Năm 2001 Đến Năm 2019

    Chào cả nhà! Đây là toàn bộ đề thi 7 môn của kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán&kiểm toán viên từ năm 2001 đến 2019 mà mình tổng hợp lại từ nhiều nguồn (~600 trang) . Những bạn ở xa không có điều kiện di học trung tâm, phải tự học như mình có thêm tài liệu để cày cuốc phục vụ kỳ thi CPA 2020...
Top