Kết quả tìm kiếm

  1. S

    mẫu tiêng anh

    Ðề: mẫu tiêng anh Mình cũng đang tìm các biểu mẫu kế toán tiếng Anh để tham khảo. Mà tìm ở DKT thì không tìm được. Tìm được những topic có bài nhưng không tải được (link lỗi). AC có chia sẻ cho mình nhé: ngocdangpci@gmail.com Thanks a lot!
  2. S

    Dịch dùm em sang tiếng Anh

    Em muốn dịch sang tiếng Anh: "SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG" và "SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN"? Thanks a lot!
Top