Kết quả tìm kiếm

  1. N

    xạc gas máy lạnh

    Chào mội người, mình đang làm kế toán cho một doanh nghiệp dịch vụ bảo dưởng máy lạnh. bên mình có mua một bình Gas về nhập kho sao đó đi sạc gas máy lạnh cho khách, bình ga thì sử dụng được rất nhiều lần. vạy sin hỏi các bạn là mổi lần đi xạc gas cho khách thì mình hạch toán như thế nào để hợp...
  2. N

    BƠM GAS CHO MÁY LẠNH

    Chào mội người, mình đang làm kế toán cho một doanh nghiệp dịch vụ bảo dưởng máy lạnh. bên mình có mua một bình Gas về nhập kho sao đó đi sạc gas máy lạnh cho khách, bình ga thì sử dụng được rất nhiều lần. vạy sin hỏi các bạn là mổi lần đi xạc gas cho khách thì mình hạch toán như thế nào để hợp...
Top