Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Xin giúp định dạng tiền trong Access.

    Mình mới tập tành thôi, nay lên đây nhờ các bạn biết nhiều chỉ dùm. Làm cách nào để cho form hiện thị đúng số tiền mình gỏ vào, vd: 500. 000(năm trăm ngàn), tính % trăm xong thì ra số là 478.750(bốn trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi). Như hình trên nhìn kỳ cục quá, xin nhờ các bạn chỉ...
Top