Kết quả tìm kiếm

  1. E

    Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Fast

    Phần mềm kế toán toán Fast Kế toán nhanh được phát triển trên công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên các máy tính cá nhân, vận hành mạng trong nước hoặc từ xa qua Internet. Tốc độ xử lý nhanh, nhiều chức năng thông minh Kế toán nhanh tập...
Top