Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của bưu điện. Ai giúp em design table với ạ

  làm ơn giúp em với ạ. Xây dựng một CSDL quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của Bưu điện.Các thông tin quản lý bao gồm: - Quản lý nhân viên (thông tin chi tiết, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các thuê bao,…) - Quản lý các mã vùng và cước phí các cuộc gọi nội hạt ,ngoại tỉnh...
 2. C

  Ai giúp mình với. quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của bưu điện bằng access

  quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của bưu điện bằng access
 3. C

  Mọi người giúp em bài này với ạ

  Xây dựng một CSDL quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của Bưu điện.Các thông tin quản lý bao gồm: - Quản lý nhân viên (thông tin chi tiết, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các thuê bao,…) - Quản lý các mã vùng và cước phí các cuộc gọi nội hạt ,ngoại tỉnh - Thông tin về chủ...
 4. C

  Mọi người giúp em bài này với ạ

  Xây dựng một CSDL quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của Bưu điện.Các thông tin quản lý bao gồm: - Quản lý nhân viên (thông tin chi tiết, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các thuê bao,…) - Quản lý các mã vùng và cước phí các cuộc gọi nội hạt ,ngoại tỉnh - Thông tin về chủ...
Top