Kết quả tìm kiếm

  1. N

    hỏi về cập nhật dữ liệu

    em đang học access và đang tập làm một phần mềm để in hóa đơn và lưu bảng kê. em tạo bảng [ban] và bảng [gia_hang] trong bảng [ban] có thông tin khách hàng và mã SP, số lượng trong bảng [gia_hang] có thông tin về mặt hàng. em dùng truy vấn để lấy giá trong bảng [gia_hang] ứng với mã SP. nhưng có...
Top