Kết quả tìm kiếm

  1. M

    mn giải giúp mình với ạ

    Tại 1 DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 6/20xx có tình hình về TSCĐ hữu hình như sau: (đvt: đồng) 1.Ngày 1: Nhận góp vốn liên doanh của đơn vị A: 1 TSCĐHH được đưa vào sử dụng ở phân xưởng sản xuất. Theo hội...
Top