Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Co giãn report access tự động

    Mình tạo ra một file access quản lý data phòng thí nghiệm để ra phiếu in kết quả, mình sử dụng "can shrink" và "Can Grow" trong report để ẩn những ô trên các hàng không chứa dữ liệu trong report. Tuy nhiên thực tế khi mình sắp xếp nhiều hàng (mỗi hàng gồm các textbox sắp theo chiều ngang) thì...
Top