Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Từ này nghĩa là gì?

    Ðề: Từ này nghĩa là gì? Mình thì thấy trang sau dể học, dể nhớ hơn vì nó hổ trợ mình lưu lại trạng thái học tập -> dể dàng cho ôn bài TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN NHẤT LIÊN QUAN NGÀNH KẾ TOÁN
  2. M

    Từ điển thuật ngữ bằng tiếng anh chuyên ngành kế toán

    Ðề: Từ điển thuật ngữ bằng tiếng anh chuyên ngành kế toán Mình thì thấy trang sau dể học, dể nhớ hơn vì nó hổ trợ mình lưu lại trạng thái học tập -> dể dàng cho ôn bài TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN NHẤT LIÊN QUAN NGÀNH KẾ TOÁN T? v?ng ti?ng anh liên quan ngành k? toán
Top