Kết quả tìm kiếm

  1. M

    bt về mức trọng yếu.

    Bài toán này e không hiểu, anh chị nào giúp em với: Trong quá trình kiểm toán cty A, KTV thực hiện 1 số sai lệch như sau: Đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho lô hàng tồn kho lỗi thời, không có khả năng tiêu thụ, trị giá trên sổ sách là 400tr. Nếu lập dự phòng theo đúng yêu cầu...
  2. M

    Bài tập về mức trọng yếu.

    Thứ 2 này em phải nộp bt này rồi, anh chị nào giúp em với: Trong quá trình kiểm toán cty A, KTV thực hiện 1 số sai lệch như sau: Đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho lô hàng tồn kho lỗi thời, không có khả năng tiêu thụ, trị giá trên sổ sách là 400tr. Nếu lập dự phòng theo đúng...
Top