Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Có nên nghỉ việc ko????

    Ðề: Có nên nghỉ việc ko???? Hi, những người có anh em cho chỗ làm thì không muốn, muốn đi đây đi đó đã, những người không có thì lại ước mong hajzzzzzzz! theo tớ thì bạn cứ làm ở đó đi, mới ra biết gì mà làm, dĩ nhiên lúc đầu bạn chỉ làm dạng tạp vụ ở đó thôi, gắng để ý tìm hiểu xem cách làm...
  2. N

    chia sẻ kinh nghiệm kế toán

    Ðề: chia sẻ kinh nghiệm kế toán Hi bạn, đầu tiên có lẽ bạn nên làm một vài cơ sở nhỏ để lấy kinh nghiệm đã ở đó họ khôn yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm ngay, dĩ nhiên là chưa làm làm sao có kinh nghiệm được, tớ có đứa bạn đi làm kế toán rồi, phải mất tháng đầu thử việc không lương rồi chớ họ...
Top