Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Cách tạo bảng chấm công trong excel |Tự học excel đơn giản

    Cách tạo bảng chấm công trong excel của tự học excel đơn giản sẽ giúp các bạn tạo bảng chấm công tự động nhanh chóng thuận tiện, từ đó tính lương chính xác đơn giản... *Tham khảo nội dung khác: - Tạo bảng kê tiền, tính tiền tự động trong excel: - Cách tạo file quản lí tài chính cá nhân: -...
  2. K

    10 tuyệt chiêu trong excel cần phải biết

    10 tuyệt chiêu trong excel cần phải biết 10 tuyệt chiêu trong excel cần phải biết của Tự học excel đơn giản sẽ giúp các bạn biết các thủ thuật đơn giản của excel. Mỗi thủ thuật giúp bạn thành thạo excel nhanh chóng và nâng cao hiệu quả công việc: #1 Đánh số thứ tự (00:39s) #2 Chọn all bảng...
Top