Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Bạn ơi, cho mình xin file với nhé. Mail: kienhpw@gmail.com Cảm ơn nhiều ạ.
 2. K

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  cho mình xin file với nhé.Cảm ơn bạn!. Mail mình kienhpw@gmail.com
 3. K

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  cho mình xin file với nhé.Cảm ơn bạn!. Mail mình kienhpw@gmail.com
 4. K

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Cho mình xin với nhé. Mình cảm ơn. Kienhpw@gmail.com
 5. K

  Tặng Dashboard Báo cáo theo dõi bán hàng trực tuyến

  Cho mình xin file tham khảo nhé! Email: kienhpw@gmail.com Cảm ơn nhiều!
 6. K

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Bạn cho m xin file với nhé: kienhpw@gmail.com Cảm ơn ban!
 7. K

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file nhé. Cảm ơn bạn. kienhpw@gmail.com
 8. K

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  kienhpw@gmail.com Em cảm ơn thầy đã chia sẻ file. :D
 9. K

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  kienhpw@gmail.com Em cảm ơn thầy đã chia sẻ file. :D
 10. K

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  kienhpw@gmail.com Cảm ơn bạn đã chia sẻ file. :D
 11. K

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  kienhpw@gmail.com em cảm ơn rất nhiều ah.
 12. K

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em cảm ơn anh đã chia sẻ! Mong anh gửi tài liệu qua email kienhpw@gmail.com
 13. K

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em cảm ơn anh đã chia sẻ! Mong anh gửi tài liệu qua email kienhpw@gmail.com
Top