Kết quả tìm kiếm

 1. duylamkt

  nghiệp vụ về chứng khoán

  Ðề: nghiệp vụ về chứng khoán chi phí của hoạt động phát hành trái phiếu được ghi nhận vào 635( chi phí tài chính) chứ không phải 311 bạn ạ. @Thanhnga2210: theo mình trường hợp cuối của bạn ko cần dùng tk 138. Mình ghi nhận tk 515 là 1.500.000 luôn.
 2. duylamkt

  Xin hệ thống tài khoản bằng tiếng anh

  Ðề: Xin hệ thống tài khoản bằng tiếng anh Bảng hệ thống tài khoản kế toán- cả tiếng việt và tiếng anh: Link download: click here-->:iagree:
 3. duylamkt

  lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Ðề: lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Chi phí khấu hao là chi phí phi tiền mặt nên ta cần điều chỉnh khỏi dòng tiền. - Lãi( lỗ) từ hoạt động đầu tư cũng sẽ được điều chỉnh khỏi dòng tiền hoạt động kinh doanh vì nó sẽ được dịch chuyển sang dòng tiền từ hoạt động đầu tư. - Tiền lãi, cổ tức nhận...
 4. duylamkt

  xác định giá vốn hàng bán

  Ðề: xác định giá vốn hàng bán Thế này nhé: Trong kỳ nếu có phát sinh doanh thu thì chúng ta sẽ hạch toán như sau: Nợ 111, 112, 131 ... Có 3331 ... có 511 ... Nợ 632 ( để trống) Có 156 ... Đến cuối kỳ ta có được giá vốn bình quân gia quyền thì chương trình kế toán sẽ cập nhật 632 và...
 5. duylamkt

  1 Năm DN có bao nhiêu BCĐKT

  Ðề: 1 Năm DN có bao nhiêu BCĐKT Lập Bảng CĐKT tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của công ty. Thông thường, đối với những công ty kinh doanh với quy mô nhỏ thì vệc lập bảng CĐKT thường diễn ra vào cuối năm tài chính. Đối với các công ty có quy mô trung bình thi có thể lập bảng CĐKT theo quý hay 6...
 6. duylamkt

  Phân tích BCTC chi tiết bằng excel của VNM

  Đây là bảng phân tích tài chính của VNM dùng làm mẫu cho các bạn nào có nhu cầu tham khảo. Link download: click here--> :iagree: Vote for me if you see it useful.:dancing:
 7. duylamkt

  Mẫu phân tích TC VNM

  Đây là bảng phân tích tài chính của VNM dùng làm mẫu cho các bạn nào có nhu cầu tham khảo. Link download: click here--> :iagree:
 8. duylamkt

  nghiệp vụ về chứng khoán

  Ðề: nghiệp vụ về chứng khoán Theo mình lãi suất phải ghi vào chi phí tài chính: Nợ 343: 50 Nợ 635: 1.5 Có 111: 51.5
 9. duylamkt

  Phân tích báo cáo tài chính-Phân tích cơ bản

  A-Phần Tài Sản Tài sản(Assets) đại diện cho tất cả các khoản thuộc chủ sở hữu công ty bao gồm tài sản lưu động (current assets) và tài sản cố định(Fixed assets) * Tài sản lưu động là các khoản có thể chuyển thành tiền trong thời gian ngắn(thường dưới 1 năm) gồm: -Tiền...
 10. duylamkt

  Bảng báo cáo tài chính năm 2007 của Vinamilk đã được kiểm toán

  đây là báo cáo năm 2007 đã được kiểm toán của VNM! bác nào có nhu cầu về phân tích công ty VNM thì vote mình up link bài mẫu phân tích công ty Vinamilk cho nha:thumbup: Hãy click vào đây:iagree:
 11. duylamkt

  Các chỉ số tài chính công ty cổ phần sữa Việt Nam năm 2007

  Em đang cần tìm các chỉ số tài chính của Vinamilk năm 2007 để phân tích công ty vinamilk. Bác nào có share cho em vơi nha! thanks!:helpsmilie:
Top