Kết quả tìm kiếm

  1. U

    trình tự thủ tục mua oto 7chỗ miễn thuế đối với dự án ODA

    Mình hiện tại đang làm kế toán cho dự án ODA không hòan lại, trong ngân sách có mục chi cho mua oto, minh được biết đối dự án của mình sẽ không chịu thuế, tuy nhiên trình tự thủ tục giấy tờ liên quan đến bộ tài chính và hải quan, bạn nào có kinh nghiệm chia se giup minh, cam on nhieu nhieu
Top