Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Do Minh Tuan - minhtuan1975@gmail.com Chan thanh cam on ban !
 2. D

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Do Minh Tuan - minhtuan1975@gmail.com Chan thanh cam on ban !
 3. D

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Gửi cho mình với nhé ! minhtuan1975@gmail.com Cảm ơn bạn !
 4. D

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Gui cho minh nhe ! minhtuan1975@gmail.com Cam on nhieu
 5. D

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình với nhé ! minhtuan1975@gmail.com Cảm ơn nhiều !
 6. D

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho mình với nhé ! minhtuan1975@gmail.com Cảm ơn nhiều !
 7. D

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  minhtuan1975@gmail.com Thanks bạn !
 8. D

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  minhtuan1975@gmail.com thanks bạn !
 9. D

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  minhtuan1975@gmail.com Cảm ơn bạn nhiều !
 10. D

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  minhtuan1975@gmail.com Thanks bạn nhiều !
 11. D

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  minhtuan1975@gmail.com ! Thank bạn nhiều !
 12. D

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  mong bạn chia sẻ file cho mình với : minhtuan1975@gmail.com Cảm ơn bạn !
 13. D

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Chia sẻ cho mình với : minhtuan1975@gmail.com
 14. D

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Gửi cho mình : minhtuan1975@gmail.com ! Cảm ơn nhiều !
Top