Kết quả tìm kiếm

  1. R

    Báo cáo thực tập về Kế toán Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

    Ðề: Báo cáo thực tập về Kế toán Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp Chào mọi người! Hiện mình đang thực tập ngành kế toán với chuyên đề hẹp là: Kế Toán Thuế. Thời gian gần kết thúc mà mình chưa có tài liệu về phần này, nếu ai có thì send giúp minh vào mail...
Top