Kết quả tìm kiếm

 1. J

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  jasondao2015@gmail.com. Rat cam on.
 2. J

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  jasondao2015@gmail.com Cảm ơn bạn
 3. J

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Cảm ơn đã chia sẻ. Email của mình jasondao2015@gmail.com
 4. J

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Nhờ bạn gửi giúp jasondao2015@gmail.com Cảm ơn bạn
 5. J

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Vui lòng gửi giúp mình jasondao2015@gmail.com. Cảm ơn bạn
 6. J

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 7. J

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn anh
 8. J

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Anh vui lòng share giúp jasondao2015@gmail.com. Trân trọng cảm ơn anh
 9. J

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Anh vui lòng share giúp jasondao2015@gmail.com. Trân trọng cảm ơn anh
 10. J

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Anh vui lòng share giúp jasondao2015@gmail.com. Trân trọng cảm ơn anh
 11. J

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 12. J

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com . Chân thành cảm ơn
 13. J

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 14. J

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 15. J

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 16. J

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Vui lòng share giúp mình jasondao2015@gmail.com. Chân thành cảm ơn
 17. J

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Vui lòng gửi giúp mình jasondạo@gmail.com Chân thành cảm ơn
Top