Kết quả tìm kiếm

  1. Y

    KTBCTC

    Mn cho mình hỏi với ạ! KTV A được giao phụ trách KT cho ngân hàng A&B, A có mở thẻ tín dụng của ngân hàng A&B cũng như có vay để trả góp căn hộ chung cư. Thẻ tín dụng cũng như khoản trả góp này được ngân hàng chấp nhận dựa trên bảng lương An ở công ty kiểm toán. Vậy thì nguy cơ của việc này là...
  2. Y

    KTBCTC

    Mn cho mình hỏi với ạ! KTV A được giao phụ trách KT cho ngân hàng A&B, A có mở thẻ tín dụng của ngân hàng A&B cũng như có vay để trả góp căn hộ chung cư. Thẻ tín dụng cũng như khoản trả góp này được ngân hàng chấp nhận dựa trên bảng lương An ở công ty kiểm toán. Vậy thì nguy cơ của việc này là...
Top