Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Mình xin file nhé! hoanstc@gmail.com
 2. H

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Cho xin file nhé! gmail: hoanstc@gmail.com Tks!
 3. H

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Mình xin file nhé - hoanstc@gmail.com Tks!
 4. H

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Cho mình xin file nhé! Mail: hoanstc@gmail.com Cám ơn nhiều!
 5. H

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Cho mình xin file nhé! Cám ơn nhiều. hoanstc@gmail.com
 6. H

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Mình xin file nhé! tks. gmail: hoanstc@gmail.com
Top