Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hỏi quan đến giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa

    Chào anh chị, mình là thành viên mới tham gia Mình có một vấn đề đang không rõ là có phải giao dịch liên kết hay không. Cụ thể: Cá nhân giám đốc công ty TNHH A là thành viên góp vốn cổ phần cty B. Cá nhân giám đốc công ty B cũng là thành viên góp vốn TNHH vào Cty A với tỉ lệ 25%. Hai cá nhân...
Top