Kết quả tìm kiếm

 1. BNIDX

  Giải pháp erp cho công ty Thiết bị máy xây dựng

  Những khó khăn thường gặp khi DN cung cấp thiết bị máy móc xây dựng triển khai giải pháp ERP Dữ liệu khách hàng bị phân tán Từng bộ phận sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố Khách Hàng một cách riêng lẻ và rời rạc khiến các bộ phận không thể theo dõi hết những vấn đề liên quan đến Khách Hàng...
 2. BNIDX

  Giải pháp ERP cho công ty thi công bản hiệu

  Những khó khăn thường gặp của DN bảng hiệu quảng cáo khi triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp Dữ liệu khách hàng bị phân tán Từng bộ phận sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố Khách Hàng một cách riêng lẻ và rời rạc khiến các bộ phận không thể theo dõi hết những vấn đề liên quan đến Khách...
 3. BNIDX

  Giải pháp ERP cho công ty Dịch vụ truyền thông quảng cáo

  Những khó khăn thường gặp của DN truyền thông quảng cáo khi triển khai giải pháp ERP Dữ liệu bị phân tán không tập trung Dữ liệu khách hàng lớn, lưu trong file excel từ nhiều bộ phận/ nhân viên kinh doanh, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, trích lọc. Khó trong việc đánh giá chiến dịch Không...
 4. BNIDX

  Giải pháp phần mềm cho công ty dịch vụ tuyển dụng nhân sự

  Những khó khăn thường gặp của DN dịch vụ tuyển dụng NS khi triển khai giải pháp phần mềm Dữ liệu bị phân tán không tập trung Thông tin CV lưu trữ phân tán gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc tìm ứng viên phù hợp khi có yêu cầu tuyển dụng từ nhà tuyển dụng. Mất thời gian cho việc...
 5. BNIDX

  Giải pháp phần mềm cho công ty dịch vụ kế toán

  Khó khăn thường gặp của công ty cung cấp DV kế toán khi triển khai giải pháp ERP Dữ liệu bị phân tán không tập trung Việc quản lý dữ liệu không tập trung thì với khối lượng dữ liệu khách hàng lớn đến từ nhiều chi nhánh sẽ phát sinh các trường hợp bị trùng dữ liệu hay thâm chí là thất thoát...
 6. BNIDX

  Giải pháp ERP cho trung tâm đào tạo

  Những khó khăn thường gặp của trung tâm đào tạo khi triển khai giải pháp ERP Dữ liệu bị phân tán không tập trung Việc quản lý dữ liệu không tập trung thì với khối lượng dữ liệu khách hàng lớn đến từ nhiều chi nhánh sẽ phát sinh các trường hợp bị trùng dữ liệu hay thâm chí là thất thoát, đánh...
 7. BNIDX

  Giải pháp ERP cho công ty cung cấp thiết bị văn phòng

  Những khó khăn thường gặp của DN cung cấp thiết bị văn phòng khi triển khai giải pháp ERP Marketing Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực. Không có cách nào kiểm soát và đánh giá được hiệu quả thực sự của 1 chiến dịch mang là như thế nào? Chăm sóc khách hàng Nhân viên kinh...
 8. BNIDX

  Chuyển đổi số cho người dân

  Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm? Điện thoại di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số, vì vậy, chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm trước hết phải trang bị phương tiện cho người dân, thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông...
Top