Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Cho mình xin file này với nhé. Email: hatruong1030@gmail.com Cảm ơn
 2. H

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Cho mình xin file này với. Email của mình: hatruong1030@gmail.com Cảm ơn
 3. H

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Mình đăng ký đợt trước nhưng vẫn chưa nhận được. Email: hatruong1030@gmail.com Cảm ơn
 4. H

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho mình xin file qua email: hatruong1030@gmail.com Cảm ơn bạn.
 5. H

  Tặng cả nhà file Excel Dashboard dùng cho công ty có nhiều chi nhánh

  Cho em xin file với ạ. Email: hatruong1030@gmail.com Cảm ơn anh chị.
 6. H

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Cho em xin file với ạ. Email: ha.truong1030@gmail.com. Thanks.
 7. H

  Tặng mọi người file dashboard kiểm soát doanh thu, lợi nhuận cực hay

  Cho mình xin file với. Email: ha.truong1030@gmail.com Cảm ơn nhiều.
 8. H

  Tặng file quản lý công nợ phải thu khách hàng rất hay

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 9. H

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 10. H

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 11. H

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file với nha. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 12. H

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Cho mình xin file với ạ. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 13. H

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 14. H

  Tặng Dashboard Báo cáo theo dõi bán hàng trực tuyến

  Cho mình xin file với, email: leducchieuminh@gmail.com. Thanks.
 15. H

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  Cho mình file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 16. H

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Cho mình xin file. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 17. H

  Tặng mọi người file Dashboard dự báo tình hình kinh doanh 5 năm

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 18. H

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Cho mình xin file: hatruong1030@gmail.com. Thanks.
 19. H

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho mình xin file với. Email: hatruong1030@gmail.com. Cảm ơn.
Top