Kết quả tìm kiếm

  1. L

    NHẬN SỔ SÁCH KẾ TOÁN (GIÁ THỎA THUẬN)

    Em xin chào mọi người, em xin tự giới thiệu e sinh năm 1993 , hiện tại đang làm kế toán tổng hợp và em có kinh nghiệm 5 năm, thành thạo phần mềm kế toán, có kinh nghiệm lên BCTC, báo cáo thuế, hoàn thiện sổ sách cho các công ty vừa và nhỏ ở tp.hcm. Nhận hướng dẫn cách lên báo cáo trên phần mềm...
  2. L

    NHẬN SỔ SÁCH KẾ TOÁN (GIÁ THẢO THUẬN)

    Em xin chào mọi người, em xin tự giới thiệu e sinh năm 1993 , hiện tại đang làm kế toán tổng hợp và em có kinh nghiệm 5 năm, thành thạo phần mềm kế toán, có kinh nghiệm lên BCTC, báo cáo thuế, hoàn thiện sổ sách cho các công ty vừa và nhỏ ở tp.hcm. Nhận hướng dẫn cách lên báo cáo trên phần mềm...
Top