Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Hóa đơn bên bán đã khai hủy, bên mua lại kê khai thuế không trả

  Tình hình là chắc khách hàng chưa thanh toán tiền nên không nói được đúng hk, nếu khách hàng muốn giữ thì hay là bên bạn làm báo cáo THSDHD lại nộp cho cơ quan thuế không hủy hóa đơn đó nữa
 2. T

  Hóa đơn VAT mua điện thoại di động của GD ?

  Nguyên tắc phù hợp Trong chuẩn mực Kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, nguyên tắcphù hợp được thể hiện như sau: “Việc ghi nhận Doanh thu và chi phí phải phù hợpvới nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phítương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi...
 3. T

  Nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại

  bạn hạch toán đúng rồi đó
 4. T

  Mới vào nghề mong chỉ giáo

  Bạn làm hợp đồng thuê xe khoản 8.3tr thôi và phiếu chi là được
 5. T

  Cách điền mẫu 07, báo cáo tình hình sử dụng lao động

  lấy số liệu từ tháng 11/2014 làm số dư đầu kỳ
 6. T

  Cách điền mẫu 07, báo cáo tình hình sử dụng lao động

  Có bao nhiêu thì bạn khai bấy nhiêu, đây là báo cáo tình hình thay đổi lao động mà
 7. T

  Cho em hỏi về cách kết chuyển lỗ, lãi

  Làm lại BCTC 2010,2011,2012,2013 Nộp lại
 8. T

  Làm sao với việc thiếu đầu vào

  ah quên nữa bảng kê 01/TNDN làm và lưu tại doanh nghiệp, khi nào quyết toán thì mới đưa nhé
 9. T

  Làm sao với việc thiếu đầu vào

  - Hợp đồng mua bán. - Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì đây là cá nhân, không phải là DN). - Biên bản bàn giao hàng hóa. - Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN
 10. T

  Làm sao với việc thiếu đầu vào

  Lập bảng kê 01/TNDN bảng kê vật tư hàng hóa mua vào không có hóa đơn, lập hóa đơn bán lẻ dưới 200k Hóa đơn xuất ra trước khi nhập thì nhờ bên bán làm phiếu xuất kho cúng ngày với ngày hóa đơn mà bạn xuất ra, nhưng hóa đơn xuất và hóa đơn nhập cách nhau không quá 5 ngày thì thuế mới chấp nhận nhé
 11. T

  hoá đơn không đong dấu đơn vị bán hàng?

  Nếu bạn không liên hệ bên bán để đóng dấu thì khi quyết toán cơ quan thuế phát hiện sẽ loại hóa đơn đó ra
 12. T

  kế toán thương mại

  Phí dịch vụ và lưu trữ thông tin mà bên bạn mua vào thì bạn hạch toán vào chi phí Phí dịch vụ mà bên bạn xuất ra thì hạch toán vào 3387 rồi phân bổ dần vào doanh thu
 13. T

  Mất hóa đơn đầu ra. hướng xử lý tốt nhất để không bị nộp phạt

  Xử lý như Leo cũng phải bị phạt cảnh cáo khoản 2-4triệu. chứ không phải không mất tiền đâu nha. Xử lý như ng_thanhluan có vẻ ổn hơn
Top