Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Kế toán trường học

    Ðề: Kế toán trường học anh chi ơi cho em hỏi với tscd cho hd chuyên môn trong đvi hcsn mua năm 2000, nguyên giá là 10 000 000, sử dụng trong 10 năm. Năm 2009 được nâng cấp nguyên giá tăng thêm là 5000 000. thời gian sử dụng của ts này tăng thêm so với dự tính là 5 năm. Như vậy hao mòn năm...
Top