Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

  Giup mjh bai nay nha Cty Y có 2 đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) A và B có các số liệu như sau: Số dư đầu kỳ của TK 1368 và TK 336 ở 3 đơn vị công ty Y, A, B đều bằng 0. Phát sinh trong kỳ: 1/ Cty Y cấp cho: - XN A 1 máy móc thiết bị còn mới trị giá 100tr - XN B 1 phương tiện vận tải theo hồ sơ gốc...
 2. T

  Hạch toán ở đơn vị phụ thuộc

  Cty Y có 2 đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) A và B có các số liệu như sau: Số dư đầu kỳ của TK 1368 và TK 336 ở 3 đơn vị công ty Y, A, B đều bằng 0. Phát sinh trong kỳ: 1/ Cty Y cấp cho: - XN A 1 máy móc thiết bị còn mới trị giá 100tr - XN B 1 phương tiện vận tải theo hồ sơ gốc nguyên giá 120tr hao mòn...
 3. T

  Giúp e định khoản nghiệp vụ

  Cty Y có 2 đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) A và B có các số liệu như sau: Số dư đầu kỳ của TK 1368 và TK 336 ở 3 đơn vị công ty Y, A, B đều bằng 0. Phát sinh trong kỳ: 1/ Cty Y cấp cho: - XN A 1 máy móc thiết bị còn mới trị giá 100tr - XN B 1 phương tiện vận tải theo hồ sơ gốc nguyên giá 120tr hao mòn...
Top