Kết quả tìm kiếm

  1. B

    V/v: Vốn góp của Thành viên công ty TNHH

    Chào các bạn! Mình có vấn đề mong các bạn am hiểu giải đáp giúp. Công ty mình là Công ty TNHH 2 Thành Viên, hoạt động được 5 năm rồi - được thành lập bởi 2 thành viên (Bạn bè) - 1 người chỉ là mượn hồ sơ để thành lập ra công ty 2 TV thôi. Hàng năm báo cáo tài chính thì vẫn ghi bạn ấy đóng góp...
Top