Kết quả tìm kiếm

 1. X

  HĐ về sau phải làm sao?

  Bạn đổi lại tờ khai đi vì chi phí hàng hóa mua vào vào năm nào thì tính năm đó , nếu bạn khai thuế qua 2015 thì bạn chỉ được trừ VAT còn giá vốn thì không được trừ VD : -bạn xuất HĐ bán hàng tháng 12 của mặt hàng này nhưng không chứng minh được đầu vào thì bạn lời hết HĐ đó -Trường hợp...
 2. X

  Chi phí chưa kết chuyển hết

  Đem hợp đồng ký kết với ông A đến cơ quan thuế xuất HĐ
 3. X

  Chi phí chưa kết chuyển hết

  Đem hợp đồng ký kết với ông A đến cơ quan thuế xuất HĐ
 4. X

  điều chỉnh hóa đơn GTGT

  Bạn lập hồ sơ xin hoàn thuế (nếu bạn đả nộp thuế)
 5. X

  HOÁ ĐƠN VIẾT SAI TÊN MỘT NĂM SAU MỚI PHÁT HIỆN

  Bạn vẩn kê khai HĐ điều chỉnh nhưng ghi khai điều chỉnh cho HĐ kỳ kê khai 2013 cột số tiền , số thuế = 0
 6. X

  định khoản N 632/C 154

  chi phí này bạn hạch toán như vậy là đúng rồi nhưng nó là chi phí vượt định mức nên không thể quyết toán giãm lợi nhuận trước thuế được , cho nên khi BCTC năm bạn điều chỉnh giãm lợi nhuận trên tờ tự khai quyết toán thuế TNDN
 7. X

  Tính giá thành cát khai thác dưới sông

  -Bạn làm thuê của dân cũng được nhưng bạn đến chi cục thuế lấy HĐ -Công nhân bạn làm hợp đồng lao động 2 tháng trở xuống (tránh BHXH) kèm CMND để quyết toan thuế TNCN , 2 tháng sau bạn ký người khác
 8. X

  tiền chiếu khấu và hợp đồng lao động

  -nếu bạn đưa TK 635 là không được vì chi phí nợ khách hàng chưa thanh toán dứt điễm số dư vẩn còn 131 -Nếu khách hàng trừ phí chuyển khoản cũng không được lý do trong hợp đồng không có thỏa thuận về khoản này, nếu trong HĐ có thỏa thuận bạn đưa vào TK 642 . -Nếu khách trừ phí chuyển khoản thì...
 9. X

  Chi phí chưa kết chuyển hết

  -Trích trước gồm có dài hạn (trên 1 năm) 242 , ngắn hạn (1 năm trở xuống) 142 -Trích trước chu kỳ 1 năm (niên độ kế toán) , còn phân bổ 1,2 ,3 năm tùy theo Cty bạn xác định thời gian xử dụng (nhưng không quá 3 năm) VD : qui trình sản xuất bắt đầu 01/01 đến 31/12 bạn đả trích ,theo tôi nghỉ vấn...
 10. X

  Giúp em thay đổi đăng ký kinh doanh???

  Bạn thay đổi nội dung kinh doanh chớ đâu phải thành lập mới dn đâu thì vẩn xử dụng HĐ củ bình thường
 11. X

  Băn khoăn cách làm biên bản huỷ goá đơn GTGT

  -Nếu hủy HĐ thì phải lập BB ghi rỏ lý do hủy không xuất lại (VD : không giao hàng..) . -Nếu có giao dịch mua bán lập BB hủy thì phải xuất lại HĐ khác nếu không xuất lại sẻ bị tội gian lận thuế , trốn thuế phạt nặng lắm.
 12. X

  Làm sao để hiểu biết về tài chính?

  Vấn đề này đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm và suy luận nó rất nhiều lỉnh vực chỉ trao đổi ít vấn đề bạn tam khảo và tìm hiểu thêm: VD :1- Muốn xem khả năng thanh toán ngay -Nợ phải trả : vay , thuế , lương , thiếu tiền hàng...... phải nhỏ hơn tài sản ngắn hạn : hàng tồn kho , phải thu khách...
 13. X

  Chi phí chưa kết chuyển hết

  -Trích trước thì bạn lấy hóa đơn chi phí ghi nợ TK 142 chớ bạn không lấy HĐ thì nó sẻ âm , nếu âm thì cuối năm bạn phải xác định lại thực chii điều chỉnh lại giãm giá thành phẫm thu hồi. -Giá trị các khuôn bị âm thì bạn lấy HĐ mới nhập vô cho khỏi bị âm. Bạn nên lấy HĐ nhập vô khỏi xác định lại...
 14. X

  Cách quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp nhôm kính

  Bạn đề xuất giao quản lý kiêm nhiệm thủ kho và trình đề xuất giám đốc về qui trình quản lý và kiễm tra nếu quản lý không tốt gây lảng phí vì trước Tôi cũng có bị trường hợp giống như bạn nhưng cương quyết trong 1 tháng là có hiệu quả ( bên nghề chế biến gổ , sản xuất đồ gổ) Tôi có ý kiến với...
 15. X

  Cách quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp nhôm kính

  Không có gì là khó đâu bạn : 1- Cương quyết chủng loại nào thì bạn duy trì cho ô đó ( khi giao nhận) 2- Khi xuất ra sản xuất đề nghị bộ phận kỷ thuật lập bản chiết tính cụ thể dựa vào đó bạn tính toán đủ theo mét dư bao nhiêu , cuối ngày bạn nghiệm thu số lượng dư ra đối chiếu phiếu đề nghị xuất...
 16. X

  Tính giá thành cát khai thác dưới sông

  1-Khấu hao phương tiện . 2-Định mức dầu/1m3+nhớt 3-Nhân công+quản lý . 4-Trích sửa chửa lớn 5-Trích sửa nhỏ 6-Phí khai thác . 7-Thuế tài nguyên. 8-........ PS bạn bổ sung thêm .
 17. X

  HOÁ ĐƠN VIẾT SAI TÊN MỘT NĂM SAU MỚI PHÁT HIỆN

  Bạn nhờ họ lập BB đc và lập HĐ mới đc cho HĐ sai tên cty(trên HĐ mới dòng nội dung ,số lượng, đơn giá , thành tiền gạch chéo ) vì không sai
 18. X

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Vấn đề không phải là Tôi cố chấp , nhưng khi luật DN cho phép góp vốn đối với TS không chuyển quyền thì lý do nào phải có hóa đơn và không bắt buột phải qua thẫm định giá sở TC ,còn luật có nhiều điều nhiều mục thì TS tương ứng mục nào thì xem mục đó . Tôi xin trích thêm công văn để cùng bạn...
 19. X

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Nguyên giá tài sản cố định làm căn cứ hạch toán trích khấu hao tài sản cố định để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp nay là giá trị tài sản theo đánh giá thực tế của tất cả các thành viên sáng lập theo nguyên tắc nhất trí tại biên bản đánh giá tài sản góp...
 20. X

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Tôi xin đưa công văn trả lời của tổng cục thuế như sau : BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1718 TCT/CƠ Sở V/v khấu hao tài sản cố định do cổ đông góp vốn Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Thời báo kinh...
Top