Kết quả tìm kiếm

 1. B

  Tặng mọi người file Dashboard dự báo tình hình kinh doanh 5 năm

  Cho mình xin file vào địa chỉ: binhbt80@gmail.com Tks bạn!
 2. B

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Cho mình xin file vào địa chỉ: binhbt80@gmail.com Tks bạn!
 3. B

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file vào địa chỉ: binhbt80@gmail.com Tks bạn!
 4. B

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Cho mình xin file vào địa chỉ: binhbt80@gmail.com Tks bạn!
 5. B

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Gửi mình xin file nhé: binhbt80@gmail.com Tks bạn!
 6. B

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em ơi cho c xin file mẫu này nhé. binhbt80@gmail.com. C cảm ơn!
 7. B

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho em xin file KPI Dashboard phân tích này nhé. Em cảm ơn! binhbt80@gmail.com
 8. B

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Anh chị cho em xin file Dashboard phân tích hiệu suất bán hàng. Em cảm ơn! binhbt80@gmail.com
 9. B

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Anh chị cho em xin file Dashboard quản lý hàng tồn kho này với ạ. Em cảm ơn! binhbt80@gmail.com
 10. B

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Anh chị cho em xin file dashboard kiểm soát công nợ với ạ. Em cảm ơn! email: binhbt80@gmail.com
Top