Kết quả tìm kiếm

 1. I

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Cho mình xin file nhé! Email: thanhtung14051987@gmail.com
 2. I

  Tặng cả nhà file Excel Dashboard dùng cho công ty có nhiều chi nhánh

  Nhờ add cho xin tài liệu qua email: thanhtung14051987@gmail.com Thanks!
 3. I

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Cho em xin file tham khảo ạ! Email: thanhtung14051987@gmail.com Thanks!
 4. I

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  cho mình xin file tham khảo nhé ! Email: thanhtung14051987@gmail.com Thanks bạn!
 5. I

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho em xin file tham khảo ạ! Email: thanhtung14051987@gmail.com Thanks anh!
 6. I

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho mình xin file tham khảo nhé ! Email: thanhtung14051987@gmail.com Thanks bạn !
 7. I

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  cho mình xin file tham khảo nhé ! Email của mình: thanhtung14051987@gmail.com Thanks bạn !
 8. I

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  cho em xin file tham khảo ạ ! Em cảm ơn Thầy ! Email của em: thanhtung14051987@gmail.com
 9. I

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file với nhé ! Thanks bạn ! Email: thanhtung14051987@gmail.com
 10. I

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Bạn cho mình xin file nhé ! Email: thanhtung14051987@gmail.com. Thanks you !
 11. I

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Gửi file cho mình tham khảo với nhé ! Email của mình: thanhtung14051987@gmail.com. Thanks !
Top